Dynaaminen museo toimii aktiivisesti nykyhetkessä, suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja pitää tiivisti mielessään menneisyyden.

Uuden museon kulmakiviä ovat kulttuuriperinnön uudet näkökulmat: yksilö- ja yhteisölähtöisyys, elävä perintö sekä tulevaisuusperintö. Nämä luovat olennaiset edellytykset ihmisten tulevaisuusajattelulle museoympäristössä.

Museon tulee osallistua ja osallistaa keskusteluun muun muassa näyttelyiden kautta. Näin tulemme lähemmäs yhteisöjämme, joiden kanssa yhteisluomme merkityksiä menneestä tähän päivään. Samalla syntyy työkaluja rakentaa tulevaisuutta kestävällä tavalla.

Museo vahvistaa ihmisten yhteiskunnallista kiinnittymistä tarttumalla tärkeiksi koettuihin teemoihin ja tuomalla niihin historiallista ymmärrystä. Museon uudessa yhteiskunnallisessa roolissa kaikkien panos ja osallisuus on tärkeää.

Kun ymmärretään, ettei historia vain tapahdu, vaan ihmiset aktiivisesti tekevät sen, voidaan myös tulevaisuuteen vaikuttaa.

ParasRakas museo -hanke on saanut 36 000 € Museoviraston innovatiivista rahoitusta. Se oli vuonna 2023 toiseksi suurin myönnetty innovatiivinen rahoitus.

Kaavio esittää dynaamisen museon rakennetta: kulttuuriperintö, elävä perintö, kulttuurinen kestävyys ja tulevaisuusperintö.

Dynaamisen museon idea FT Leena Paaskoski & Lusto. Kuvamuokkaus: Pohjois-Pohjanmaan museo

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Karoliina Autere

Projektipäällikkö, ParasRakas museo

ParasRakas -museolabra

Lue lisää
Henkilöitä näyttelytilassa.

ParasRakas museo -verstaat ja tapahtumat

Lue lisää