Pohjois-Pohjanmaan museon näyttelytilat ovat sulkeutuneet historiallisessa Ainolan rakennuksessa. Ainolan näyttelyt puretaan ja pakataan kesäkuun 2024 loppuun mennessä. Samaan aikaan on käynnissä kuitenkin uuteen museoon tulevien näyttelyiden suunnittelemien ja käsikirjoittaminen.

Oulun museo- ja tiedekeskukselle rakennetaan uusi museorakennus Myllytulliin. Vuonna 2026 avautuvaan uudisrakennukseen tulee sijoittumaan Pohjois-Pohjanmaan museon lisäksi Tiedekeskus Tietomaa.

Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja sen lisäksi museo on mukana toteuttamassa kaupunkistrategian Oulu 2030 visiota kulttuuri-ilmastonmuutoksesta. Käsillä oleva ajanjakso onkin Pohjois-Pohjanmaan museolle merkittävä käännekohta. Siksi on luontevaa pysähtyä miettimään museon olemassaolon tarkoitusta ja tapoja.

 

Historia, nykyhetki ja tulevaisuus museossa

Historia ei vain tapahdu, vaan ihmiset tekevät sitä aktiivisesti. Museossa on läsnä menneisyyden polkujen luontevana jatkeena myös tulevaisuus. Dynaamisen museon tavoitteena on aktiivisen yhteiskunnallisen toimijuuden lisäksi mahdollistaa ihmisten osallisuus samaan toimijuuteen.

Kulttuuriperinnön uudet näkökulmat, elävä perintö sekä yksilö- ja yhteisölähtöisyys tulevat olevaan uuden museon keskiössä. Se keskittyy myös tarkastelemaan niitä tämän hetken merkityksellisiä tekoja, joilla muokataan kulttuuria ja yhteiskuntaa kestävämmäksi. Tulevaisuusajatteluun voi orientoitua historiaan tarkastelevassa museossa, sillä aktiivinen historian tekeminen auttaa luomaan myös parempaa tulevaisuutta.

Museo vahvistaa ihmisten kiinnittymistä yhteiskuntaan ja omiin yhteisöihin. Tärkeäksi koettuja teemoja maustetaan historiallisella ymmärryksellä. Museo tuo sisällöillään syvyyttä ja ajankohtaisuutta tähän vuoropuheluun.

Aktiivinen nykyhetkessä, katse tulevaisuudessa ja menneisyys tiiviisti mielessä.

Millainen Pohjois-Pohjanmaan museo on vuonna 2026?

Pohjois-Pohjanmaan museo avautuu uudisrakennukseen vuonna 2026. Silloin oululaisilla ja pohjoispohjalaisilla on odotettavissaan museo, jonka kynnys on matala ja jossa alueemme tarinoilla ja historialla on koti.

Uudet tilat Myllytullissa tulevat mahdollistamaan uusia tapoja toimia. Pohjois-Pohjanmaan museo osallistuu kulttuuri-ilmastonmuutokseen tukemalla ja kehittämällä moniäänistä ja kulttuurisesti kestävää yhteiskuntaa. Tavoitteena on luoda tilaa yhteisölliselle toiminnalle, jossa korostuu nämä kulttuurinen moniäänisyys. Museo haluaa myös innostaa kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen toimijuuteen historian ja nykyhetken luomisessa.

Pohjois-Pohjanmaan museo haluaa luoda kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta. Yhteisöllinen toiminta ja osallisuuden lisääminen on museolle vahvasti eettinen valinta. Elävä perintö ja tulevaisuusperintö luovat myös kulmakiviä Pohjois-Pohjanmaan museon olemukselle.

Kaavio esittää dynaamisen museon rakennetta: kulttuuriperintö, elävä perintö, kulttuurinen kestävyys ja tulevaisuusperintö.

Dynaamisen museon idea FT Leena Paaskoski & Lusto. Kuvamuokkaus: Pohjois-Pohjanmaan museo

Ota yhteyttä:

Karoliina Autere

Projektipäällikkö, ParasRakas museo

ParasRakas -museolabra

Lue lisää