Pohjois-Pohjanmaan museolla on yhtenä Suomen vanhimmista kulttuurihistoriallisista museoista laajat ja monipuoliset kokoelmat. Kuusi pääkokoelmaa alakokoelmineen sisältävät lähemmäs satatuhatta esinettä, yli puoli miljoonaa valokuvaa sekä noin 80 hyllymetriä arkistoaineistoa.

Tallennusalueena on ensisijaisesti Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa. Painopisteinä ovat paikallisten henkilöiden elämästä ja asumisesta kertova aineisto, elinkeinot ja alueen teollisuus.

Ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostossa eli TAKOssa tallennusvastuullamme ovat nuorisokulttuuri, pohjoispohjalaiset suunnittelijat, tiernapoikaperinne sekä alueen naisvalokuvaajat. Museolla on valtakunnallisesti myös vahva jalansija tervaperinteen sekä kirjailija Samuli Paulaharjun (1875–1944) elämäntyön tallentajana. Paulaharjun työhuonekokonaisuus kuuluu museon kokoelmiin.

Pohjois-Pohjanmaan museon kuva-aineistoa kartutetaan henkilö-, kaupunki-, rakennus-, maisema- ja tapahtumakuvilla. Sen sijaan asiakirja-aineistoa otetaan vastaan harkiten. Museo ei pääsääntöisesti tallenna kirjoja ja lehtiä kokoelmiinsa.

Museon kokoelmia kartutetaan ja täydennetään pääasiassa lahjoituksin ja harkinnan mukaan myös ostoin. Yhä enenevässä määrin myös arjen ajankohtaisia ilmiöitä tallennetaan kokoelmiin nykydokumentoimalla eli haastattelemalla, valokuvaamalla tai videokuvaamalla.

Jonna Mölläri

Amanuenssi, esinekokoelmat

Eija Konttijärvi

Intendentti, esinekokoelmat, esinelahjoitukset

Maisa Lukkari

Amanuenssi, esinekokoelmat

Meeri Rauhala

Arkistonhoitaja, kuvakokoelmat

Tutustu esinekokoelmiin

Tästä linkistä
Lähikuva vanhasta valokuva-albumista.

Tutustu kuvakokoelmiin

Tästä linkistä