Arkeologinen kulttuuriperintötyö muodostuu alueen kuntien, yhteisöjen, yritysten sekä yksityishenkilöiden palvelusta ja auttamisesta muinaisjäännöksiin, muinaisesineisiin ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä.

Tästä kulttuuriperintötyöstä vastaavat arkeologit ohjaavat ja edistävät arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua ja säilyttämistä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

Tutustu arkeologisen kulttuuriperinnön neuvontapalveluihin ja sisältöihin tarkemmin Oulun museo- ja tiedekeskuksen verkkosivuilla.

Arkeologinen kulttuuriperintö

Siirry sivustolle