Pohjois-Pohjanmaan museo on ParasRakas museo!

Pohjois-Pohjanmaan museo on ParasRakas museo!

Kirjoittaja: Museolehtori Karoliina Autere

Pohjois-Pohjanmaan museo on nyt merkittävässä käännekohdassa, jossa on hyvin luontevaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan museon syvintä olemassaolon tarkoitusta ja tapaa. Olemme muuttamassa uusiin tiloihin Oulun kulttuuripääkaupunkivuonna 2026. Uudet tilat tulevat mahdollistamaan meille myös uusia tapoja toimia. Haluamme tulla entistä dynaamisemmaksi ja osallisuutta mahdollistavaksi museoksi – toimia alueemme tarinoiden ja historian kotina, johon on matala kynnys.  Haluamme mahdollistaa yhteisöjen näkyvämmän mukana olon museon toiminnassa ja rakentaa yhdessä yhteisöille merkityksellistä museota, joka on ParasRakas. Olemme valmiita muutokseen ja rakennamme hyvää tulevaisuutta yhdessä yhteisöjemme kanssa.

ParasRakas museon logo.

Paska kaupunni…vai ParasRakas kaupunni?

Oulussa on ehkä Suomen tunnetuin graffiti. Tämä graffiti on meille oululaisille kovin rakas osa yhteistä kaupunkitilaa – sen luona käydään ottamassa kuvia ja kiinnitytään samalla osaksi tätä hyvin oululaista ilmiötä. Sen muuttumista seurataan ja muutokseen myös osallistutaan. Me museona haluamme olla samanlainen elävä osa kaupunkikulttuuria, jonka ihmiset kokevat niin merkitykselliseksi ja omaksi, että haluavat osallistua ja muokata museota yhdessä kanssamme. ParasRakas museo projektissa lähdemme tietoisesti kulkemaan kohti haluttuja tulevaisuuksia. Näitä haluttuja tulevaisuuksia hahmottelemme tulevaisuusverstaissa projektin aikana yhdessä yhteisöjemme kanssa.

Näemme, että museon kokoelmien avaamista eli näyttely- ja tapahtumatoimintaa pitää kehittää muun muassa osallisuuden kautta. Tarvitaan erilaisia ja eritasoisia kanavia osallistumiselle. Toiselle osallisuus voi olla osallistumista museon tulevaisuusverstaisiin tekemään yhdessä aktiivisesti tulevaisuuden museota, toiselle osallisuutta voi olla ensimmäinen vierailu museossa. Kun ihmiset saadaan osallistumaan heille sopivalla tavalla, koetaan museo syvemmällä tavalla omaksi. Eri käyttäjäryhmien ymmärtäminen sekä osallistumistapojen tarjoaminen on edellytys museoiden yhteiskunnallisen roolin vahvistamiselle nykyhetkessä.

Kohti dynaamista museota

Museon tulee olla aktiivinen ja dynaaminen toimija omassa yhteisössään. Meidän tulee mahdollistaa osallisuus vuoropuheluun. Dynaamisella museolla tarkoitamme museota aktiivisena toimijana ja mahdollistajana, joka toimii tässä ajassa tarjoten polkuja menneeseen ja tulevaan. Me tuomme tähän vuoropuheluun sisällöillämme syvyyttä ajankohtaisiin teemoihin taustoittamalla menneisyyden ja nykyilmiöiden välisiä yhteyksiä ja mahdollisia tulevaisuuksia. Tässä prosessissa yhteisömme saavat työkaluja luoda tulevaisuutta kulttuurisesti kestävällä tavalla.  Myös Museopoliittinen ohjelma nostaa museoiden osallistavan toiminnan tärkeäksi tavoitteeksi. Se korostaa avointa ja demokraattista, menneestä tulevaisuuteen ulottuvaa työskentelyä ja ihmisten omaehtoisen osallistumisen mahdollisuuksia museoiden toiminnassa.

Kulttuuri-ilmastonmuutoksen äärellä osallistaen

Tulemme uusilla osallisuuteen mahdollistavilla toimintatavoillamme huomioimaan moninaisuuden ja aidon saavutettavuuden. Siten osallistumme Oulun kulttuuri-ilmastonmuutokseen – otamme dynaamisen roolin moniäänisen ja kulttuurisesti moninaisen yhteiskunnan tukemisessa ja kehittämisessä. Luomme kohtaamisia ja synnytämme vuorovaikutusta. Museona olemme mahdollistamassa yhteisöllistä toimintaa, joka osallistaa rohkeaan ja vuorovaikutteiseen toimimiseen yhteiskunnassa. Osallisuuden lisääminen on meille vahvasti eettinen valinta.

Haluamme mahdollistaa kohtaamisia niin erilaisten ihmisten, kulttuurien kuin teemojen välillä. Olemme tulevaisuudessa osa turvallista kaupunkitilaa, jossa eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä kaikessa museon toiminnassa.

Pohjois-Pohjanmaan museolla avautuu perjantaina 1.9.2023 ParasRakas museolabra, jossa jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden parhaan museon syntyyn. Labrassa tullaan järjestämään opastuksia, osallisuus- ja tulevaisuusverstaita syksyn aikana. Tule sinäkin mukaan tekemään yhdessä ParastaRakasta museota!

ParasRakas museo -projekti on saanut Museoviraston innovatiivista rahoitusta 36 000€, mikä oli tämän vuoden toiseksi suurin myönnetty innovatiivinen rahoitus. Projektin toimenpiteissä osallistamme yhteisöjä sisältöjen ja toimintojen suunnittelussa sekä sitoutamme henkilökuntaa ja päättäjiä uuteen dynaamiseen museoon muun muassa erilaisissa työpajoissa ja tulevaisuusperintöverstaissa. Projekti toteutetaan vuosina 2023–2024.

Karoliina Autere, Museolehtori, Pohjois-Pohjanmaan museo, ParasRakas museo -projektipäällikkö