Olaus Magnus -tunnustuspalkinto museon henkilökunnalle

Oulun Historiaseura myönsi tunnustuspalkinnon Pohjois-Pohjanmaan museon henkilökunnalle tunnustuksena historian tutkimuksen ja harrastamisen edistämisestä.

Palkintoa luovuttamassa Oulun Historiaseuran puheenjohtaja Jukka Juntunen ja sitä vastaanottamassa arkistonhoitaja Meeri Rauhala (vas.) ja amanuenssi Jonna Mölläri. Kuva: Arja Keskitalo

Oulun Historiaseura ry:n hallitus myönsi Pohjois-Pohjanmaan museon henkilökunnalle Olaus Magnus -tunnustuspalkinnon. Tunnustus on järjestyksessään 39. seuran myöntämä palkinto.

Oulun Historiaseura ry:n hallitus perusteli tunnustuspalkintoa seuraavasti:

”Museo ei ole pysähtynyt tila: se, mikä näkyy kävijälle, on vain julkisivu, jonka rakentamiseen tarvitaan monialaisen henkilökunnan tietoa ja taitoa. Julkisivua vaalitaan ja uudistetaan, mutta se ei kannattele itse itseään. Pohjois-Pohjanmaan museo on luja hirsirakenne vankkoine välipohjineen ja tukevine seinineen, päällään tervattu paanukatto – se on tutkimuksen, dokumentoinnin, konservoinnin ja yleisötyön yhteispanos.”

”Museo on osoittamassa konkreettisesti siitä perustasta, jolle inhimillinen elämä, jokapäiväinen toimintamme on rakentunut. Museo muodostaa meille käsityksen siitä, mitä yhteiskunta, jossa elämme, on – mitä me olemme.
Museo on kävijöitään varten: museo ei voi olla vain vitriini tai kaksi esineineen julkisen tilan nurkassa tai pelkkä virtuaalinen kokoelma. Se, että vierailijat saavat konkreettisesti kohdata menneen, on oleellista. Tästä todistavat Pohjois-Pohjanmaan museon eri toimipisteiden vaikuttavat vuosittaiset kävijäluvut.”

”Oulun Historiaseura on päätöstä tehdessään kiinnittänyt huomiota Pohjois-Pohjanmaan museon henkilökunnan pitkään jatkuneeseen ansiokkaaseen työhön niin vanhassa Ainolassa kuin agraarihistoriaan paneutuvassa Turkansaaren ulkomuseossakin samoin kuin muissa museon toimipaikoissa – sekä siihen, kuinka henkilökunta nyt Ainolasta tehtyjen päätösten jälkeen suuntaa katsetta tarmokkaasti tulevaan.”

Olaus Magnus -palkinto luovutettiin Oulun Historiaseuran vuosikokouksessa 26.3.2024 Oulu-opistolla. Tilaisuuden yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan museon amanuenssi, FM Jonna Mölläri piti esitelmän otsikolla: ”Raikkaasti ja rakkaasti ensiluokkainen — Pohjois-Pohjanmaan museo ennen, nyt ja tulevaisuudessa”. Esitelmässään Mölläri avasi ovia museotyön taakse sekä sitä, miten alueellinen vastuumuseo on toiminut eri aikakausina 130-vuotisen historiansa aikana. Tänä päivänä Pohjois-Pohjanmaan museo on merkittävässä käännekohdassa, jossa sen toimintaympäristöt muuttuvat ja museotyötä tarkastellaan yhteisöllisistä näkökulmista sekä uusista aikaulottuvuuksista. Museolla on vankka tahto ottaa aiempaa aktiivisempi rooli yhteiskunnassa. Parhaillaan se vie uudistuksia eteenpäin ParasRakas museo -hankkeessa.