Mistä nää tuut -hankkeessa nuoret nykydokumentoivat oululaisuutta

Pohjois-Pohjanmaan museo sai 30 000 € OKM:n erityisavustusta nuorten osallisuuden mahdollistamiseen

Kesällä 2023 nuorille suunnatussa ParasRakas museo tulevaisuusverstaassa pohdittiin tulevaisuuden Oulua. Oma kiinnittyminen Ouluun ja tulevaisuus aiheuttivat osallistujissa niin erilaisia pelkoja kuin toiveikkuutta. Toimiminen toiveikkaasti yhdessä kestävämmän ja moniäänisemmän Oulun rakentumiseksi koettiin erittäin tärkeänä ja motivoivana. Kuva: Johanna Latvamäki /Pohjois-Pohjanmaan museo

Mistä nää tuut? -hankkeessa kehitämme nykydokumentointiin ja taideperustaiseen työskentelyyn perustuvan menetelmän, jolla edistetään nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia Oulussa. Hanke toteutetaan vuosina 2024–2025 ja se jalkauttaa ParasRakas museo -hankkeessa kehitettyä museon uutta toimintakonseptia, joka mahdollistaa osallisuutta ja moniäänisyyttä museossa.

Prosessissa nuoret dokumentoivat omaa Ouluaan – omia tärkeiksi ja merkityksellisiksi koettuja paikkoja ja asioita omista lähtökohdista käsin. Nykydokumentointi mahdollistaa osallisuutta, mielekästä tekemistä sekä kiinnittymistä Ouluun ja museoon. Prosessi tuottaa keskustelua paikoista ja niiden merkityksistä. Hankkeessa korostuu paikkaperusteisuus ja place making eli kiinnittyminen Ouluun ja sen kokeminen omaksi ja turvalliseksi paikaksi, jossa on mahdollisuus vaikuttaa.

Nuorten nykydokumentoinnista syntyvä aineisto tallennetaan Pohjois-Pohjanmaan museon arkistoon ja tuodaan esille näyttelyissä. Hanke pilotoi nuorten muodostamaa nykydokumentointiporukkaa, josta muodostuu toimintamalli vapaaehtoisvoimin tehtävälle nykydokumentoinnille museossa.

Pohjois-Pohjanmaan museo on osa valtakunnallista tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOa, jossa ammatillisesti hoidetut museot jakavat tallennusvastuuta. Pohjois-Pohjanmaan museon yhtenä tallennusalueena on nuorisokulttuuri ja siksi se haluaa kehittää omaa toimintaansa tätä kohderyhmää ajatellen. Nuorten kokemusasiantuntijuus on ytimessä, kun dokumentoidaan heidän omaa elinpiiriään ja elämäänsä.

Hankekumppaneina hankkeessa on Pohjois-Pohjanmaan museon ParasRakas museo -hankeen projektipäällikkö Karoliina Autere, Lapin Yliopiston kuvataidekasvatuksen lehtori Annamari Manninen ja väitöskirjatutkija Aki Lintumäki. Yhteistyökumppanina toimii Kulttuurivoimala.

 

Lisätietoja:

Karoliina Autere, Pohjois-Pohjanmaan museo, +358447037188, karoliina.autere@ouka.fi