Konservaattorit vastaavat museoesineiden säilymisen turvaamisesta ennakoivan, eli vaurioitumista ehkäisevän konservoinnin, sekä fyysisten konservointitoimenpiteiden avulla.

Työhön kuuluu esineiden ja tekstiilien konservointitoimenpiteiden materiaaliteknistä suunnittelua, konservointitoimenpiteitä ja laadun valvontaa sekä säilyttämistä. Museo-olosuhteiden hallinnan suunnittelu, seuranta ja arviointi kuuluvat niin ikään konservaattorin työhön.

Pohjois-Pohjanmaan museossa toimii kaksi konservaattoria, toinen tekstiilikokoelmien ja toinen esine- ja rakennuskokoelmien yhteydessä.

Konservaattorit voivat antaa neuvontaa esimerkiksi puhelimitse, mutta konservointipalvelua ei voida tarjota esimerkiksi yksityisille ihmisille. Neuvonta on maksutonta.

Marja Halttunen

Konservaattori, esinekokoelmat ja puurakennukset

Marja Höyhtyä

Konservaattori, tekstiilikokoelmat

Marja Höyhtyä

Konservaattori, tekstiilikokoelmat