Kansallis-Osake-Pankin talo Oulussa – kadonnutta kaupunkikuvaa

Koristeellinen rakennus Oulun keskustassa.

Kansallis-Osake-Pankin talo Oulussa 1950-luvun lopussa. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kuva-arkisto / Uuno Laukan kokoelma

Kansallis-Osake-Pankki perustettiin Suomeen vuonna 1889 suomalaisuusliikkeen vastineena ruotsinkieliselle Yhdyspankille. Ouluun konttori perustettiin vuonna 1890, ja uusi pankkitalo valmistui vuonna 1900. Kansallisromanttista tyyliä edustaneen KOPin talon suunnitteli tunnettu helsinkiläinen Arkkitehtuuritoimisto Usko Nyström – Petrelius – Penttilä.

Koristeellinen suuri kansallisromanttistyylinen rakennus.

Kansallis-Osake-Pankin talo Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun kulmassa Oulussa. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kuva-arkisto / Uuno Laukan kokoelma

"Kansallis-Osake-Pankki. Oulun Konttoori. Vuokraa tulen ja tiirikan kestävässä holvissaan yleisön käytettäväksi Tresoori-laatikoita arvopaperien ja muitten arvoesineitten säilyttämistä varten. Vuokra vuoden ajalta 20–40 markkaan."
Sanomalehti Kaleva vuonna 1901

KOPin talo ehti kaunistaa oululaista katukuvaa yli puoli vuosisataa, kunnes se purettiin uudisrakennuksen tieltä vuonna 1960. Syyksi talon purkamiselle tuolloinen pankinjohtaja Harri Saarinen kertoi, että pankki oli jo hyvän aikaa joutunut toimimaan vanhentuneissa tiloissa. Purkupäätöstä oli lykätty ”pieteettisistä” syistä mutta nyt vanhan oli kuitenkin aika väistyä. Tuohon aikaan kaupungin kasvojen uusimisinto levisi epidemian tavoin.

" - - - Oulukin uusii kaupunkikuvaansa sen kun ehtii ja pian on vuorossa KOP:n rakennuksen purkaminen uuden ehomman tieltä ja niin sitten poistetaan Oulun kaupunkikuvasta ”heräämiskauden” ehkä merkittävin rakennus. Tosinhan se nykyisen teknillis- ja asiallisen ajan silmillä katsottuna vaikuttaa oudolta harjakoristeineen, korkeine päätyineen ja lukuisine eri tyyleistä poimittuine koristeaiheineen, mutta syntymäaikoinaan se edusti kunnialla maassamme tällöin vallitsevaa tyylisuuntausta ja kunnioitusta herätti se ulkoasullaan meissä vuosisadan vaihteen tämän puolen koulupojissakin, kun se siinä kulmassaan I-kerroksisten ”puupytinkien” keskellä kohotti ylväänä koristeellisen harjansa taivasta kohti. Tärkeintä kuitenkin KOP:n ja sen komean kivirakennuksen ilmestymisellä Ouluun oli, että se antoi voimakkaan sysäyksen kaupungin kehitykselle ja herätti uinuvia aatteita eloon."
Nimimerkki Arkkisetä pakinassaan Koululaismuisto KOP:n varjosta, Kaleva 25.2.1960.
"Kansallis-Osake-Pankin Oulun keskuskonttorin ensimmäisen rakennusvaiheen harja nostettiin eilen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Otto Karhi luonnehti puheessaan juhlan - niin uuden harjan merkiksi kuin se oli järjestetty - nykyisen, kaupungin keskustan vanhimpiin kuuluvan toimitalon 'muistotilaisuudeksi'"
Kaleva 10.4.1960

Oululainen vaikuttaja Otto Karhi (1879-1966) oli ollut todistamassa myös KOPin toimitalon rakentumista 60 vuotta aikaisemmin. Hänen kommentistaan uuden pankkirakennuksen harjannostajaisissa on kuultavissa, että hän ei purematta niellyt kauniin rakennuksen katoamista kaupunkikuvasta.

KOPin talo sijaitsi keskeisellä paikalla Oulussa, Kirkkokadun ja Pakkahuoneenkadun kulmauksessa. Vanhoista valokuvista voimme nähdä, että talo seisoi kuin jylhä linna kaupunkimme ydinkeskustassa. Miksi ihmeessä se päätettiin purkaa?

KOPin talon kohtalo on puhututtanut ja puhututtaa yhä. Voisiko tällaista tapahtua tänä päivänä? Rakennussuojelulaki on vuodelta 1985. Sen ensimmäisessä pykälässä todetaan: ”Kansallisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi suojellaan kulttuurikehitykseen tai historiaan liittyviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja rakennettuja alueita siten kuin tässä laissa säädetään.” KOPin talon kohtalon kannalta laki tuli parikymmentä vuotta liian myöhään.

 

Teksti:
kuraattori Arja Keskitalo, Pohjois-Pohjanmaan museo