Oululaissyntyinen Uuno Laukka (1914–1978) aloitti työuransa sanomalehti Kalevan juoksupoikana vuonna 1930. Myöhemmin hän siirtyi lehden kemigrafi-osastolle ja sieltä edelleen valokuvaaja Eero Trobergin oppiin. Kemigrafit valmistivat lehden kuvituksessa tarvittavat kuvalaatat. Laukka erosi Kalevan palveluksesta sotien jälkeen. Lehtimaailma ei jäänyt, vaan hän toimi ”hovikuvaajana” vuonna 1945 perustelussa kulttuurilehti Kaltiossa.

Jatkosodan aikana Uuno Laukka toimi TK-kuvaajana Uhtuan ja Kiestingin rintamasuunnilla sekä myös Kannaksella. Tämän vuoksi Laukka tunnettiin myöhemmin — kamarineuvos Atte Kalajoen mukaan — ”Teekoo Laukkana”.

Sotien jälkeen vuonna 1948 Uuno Laukka ja Väinö Ukura perustivat valokuvaamo Pohjan Kuva Oy:n. Miesten tiet kuitenkin erkanivat ja kumpikin jatkoi omalla tahollaan valokuvaajana. Uuno Laukka perusti Valokuvaamo Laukan vuonna 1953. Kuvaamo tunnettiin välillä myös nimellä Sarjakuva Laukka. Se toimi osoitteen Kirkkokatu 11:n toisessa kerroksessa vuoteen 1978 saakka.

Uuno Laukka kuului pitkän aikaa Suomen Valokuvaajain Liiton Pohjois-Suomen liiton yhdistyksen johtokuntaan toimien myös sen puheenjohtajana.

Uuno Laukka oli yksi niistä valokuvaajista, jotka saivat kurssituksen urheilukuvaajiksi vuoden 1938 Helsingin kesäolympialaisiin, jotka kuitenkin sodan vuoksi jäivät pitämättä. Kutsu tuli niin ikään Helsingin vuoden 1952 olympialaisten valikoituun kuvaajajoukkoon.

Vuonna 1951 julkaistiin Uuno Laukan kuvateos Oulu koskien kaupunki (WSOY), joka tallensi ansiokkaalla tavalla jo katoamassa olevaa vanhaa Oulua jälkipolville. Se oli vasta toinen Oulua esittelevä valokuvakirja. Teoksesta otettiin uusintapainos vuonna 1956. Ansioistaan valokuvaajana Uuno Laukka palkittiin useissa alan näyttelyissä.

Kotikaupungin kuvaaminen oli alkanut jo ennen sotia ja jatkui edelleen sotien jälkeen niin kauan kuin elinpäiviä riitti.

Uuno Laukan laaja kuvakokoelma on Pohjois-Pohjanmaan museon kuva-arkistossa. Yli 8 000 kuvaa on julkaistu nettiin ja ne ovat yleisön nähtävillä. Kuvien käyttöoikeudet ovat Pohjois-Pohjanmaan museolla.

Tiedustelut ja kuvatilaukset:

Meeri Rauhala

Arkistonhoitaja, kuvakokoelmat