Konservaattoreiden työ on esineiden ja tekstiilien konservointitoimenpiteiden materiaaliteknistä suunnittelua, konservointitoimenpiteitä ja laadun valvontaa sekä säilyttämistä. Museo-olosuhteiden hallinnan suunnittelu, seuranta ja arviointi kuuluvat konservaattorin työhön.

Pohjois-Pohjanmaan museossa toimii kaksi konservaattoria, toinen tekstiilikokoelmien ja toinen esine- ja rakennuskokoelmien yhteydessä.

Konservaattorimme voivat antaa neuvontaa, mutta konservointipalvelua ei tarjota esimerkiksi yksityisille ihmisille.

Marja Halttunen

Konservaattori, esinekokoelmat ja puurakennukset

Marja Höyhtyä

Konservaattori, tekstiilikokoelmat